Кировоградский институт развития человека ОМУРЧ «Украина»: Кировоград

Кировоградский институт развития человека ОМУРЧ «Украина» (КИРаЧ)

Общая информация о КИРаЧ Редактировать
Редактировать
Кировоградский институт развития человека ОМУРЧ «Украина»
Форма собственности:
частный
Аккредитация:
IV
Форма обучения:
дневная, заочная
Адрес:
ул. Покровская, 73, Кировоград, 25006
Квалиф. уровни:
бакалавр, специалист
Телефон:
(0522) 22-74-89
Официальный сайт:
Телефон приемной комиссии:
(0522) 22-74-89
Cтудентов:
1376
Преподавателей:
68
Кандидатов наук:
22
Профессоров и докторов наук:
6
Подготовительное отделение:
Наличие платного обучения:
Последипломное образование:
Наличие общежитий:
Общежития - Оценить -
Преподаватели - Оценить -
Материальная база - Оценить -
Качество обучения - Оценить -
Общая оценка - Оценить -
Специальности
 • Финансы
 • Правоведениe
 • Менеджмeнт оpганизаций
 • Документоведениe и инфоpмационная деятельноcть
 • Физичеcкая рeабилитация
 • Издательcкое дeло и редактированиe
Дополнительно о высшем учебном заведении (ВУЗе) Редактировать
Редактировать

Научная работа Кировоградского института развития человека "Украина" направлена на подготовку конкурентоспособных на рынке труда, профессионально мобильных специалистов, которые отвечают современным нуждам государства и общества, которые бы обеcпечивали развитиe теxнологии, содейcтвовали бы экономичеcкому, социальнoму и культуpному прогресcу.
Бoльшую рoль в научно-исследовательcкой работe любогo ВУЗa игpают научныe конферeнции

У центрі уваги поставлена особистість студента!

    У центрі уваги в Кіровоградському інституті розвитку людини Університету «Україна» поставлена особистість студента, його інтелектуальний і професійний ріст у період навчання, відповідальність інституту за своїх випускників.

    Принципи, закладені у роботу відбіркової комісії Кіровоградському інституті розвитку людини Університету «Україна», – забезпечення об’єктивності, відкритості, прозорості, демократичності при проведенні вступних випробувань та зарахуванні абітурієнтів (можна навести аналогію з відомим висловом В. Сухомлинського: вищий навчальний заклад починається з Приймальної комісії, як «театр починається з гардеробу»).

    До складу відбіркових комісій факультетів входять декани, завідувачі випускових кафедр, провідні викладачі кафедр і технічні співробітники. Це дозволяє залучити до роботи зі вступниками більш широке коло професійних викладачів університету, що у свою чергу сприяє покращенню профорієнтаційної роботи, дозволяє вступникам отримувати повну інформацію про обрані спеціальності, про організацію навчання у вищому навчальному закладі, про перспективи працевлаштування і роботи в майбутньому.

 Ми хочемо стати Вашими надійними партнерами!

Наводимо відповіді на запитання, з якими Ви, шановні абітурієнти, найчастіше звертаєтеся до відбіркової комісії.

 

1. Коли потрібно і коли краще подавати документи до відбіркової комісії? 

 • Вступники першого курсу денної форми навчання (на основі базової та повної загальної середньої освіти) подають документи до Приймальної комісії з 1 липня до 31 липня. Для абітурієнтів, які проходять творчі конкурси або мають право складати вступні випробування, що проводяться Кіровоградським інститутом розвитку людини Університету «Україна», прийом документів закінчується 20 липня;
 • Для абітурієнтів, які вже здобули освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» і хочуть продовжити навчання за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем (як за денною, так і за заочною формою навчання), термін подачі документів: з 12 липня по 31 липня;
 • Для вступників першого курсу заочної форми навчання прийом документів розпочинається 3 вересня.

День, в який були подані документи (в межах встановленого терміну), ніяк не визначає Вашого рейтингу та не збільшує шанси на вступ до ВНЗ.

2. Як правильно вибрати напрями підготовки, на які подавати документи?

 • Ви маєте право одночасно подавати заяви на три напрями підготовки в одному ВНЗ (а вищих навчальних закладів може бути п’ять). Напишіть усі три. Звичайно, куди мрієте, куди дозволяють Вам результати ЗНО, а також бажано на напрями різного рівня популярності.

3. Чи всі абітурієнти повинні вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання?

 • Вступ до Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» у 2013 р. проходитиме за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, виданими у 2013 році, а також у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роках, тобто не тільки поточного року.
 • За результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів (за їх вибором) мають право вступати:

             — особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

             — особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

             — громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 • Право на складання тільки вступних екзаменів в Кіровоградському інституті розвитку людини Університету «Україна» мають:

            — громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

            — військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

            — особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому МОН України та МОЗ України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

 • За результатами співбесіди зараховуються до Університету «Україна» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

4. Що робити, якщо не набрали необхідної кількості балів ЗНО?

 • Абітурієнт, який вступає до ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», подає до Приймальної комісії три сертифікати з результатами не нижче 124 балів з двох непрофільних дисциплін та 140 балів з профільного конкурсного випробування.
 • Якщо у Вас результати інакші, не засмучуйтесь, відразу телефонуйте нам. Ми зможемо підказати варіанти вирішення цієї ситуації. Їх може бути декілька, зокрема:
 1. За рішенням Приймальної комісії Ви можете бути допущені до участі у конкурсі, якщо набрали по одному з непрофільних конкурсних предметів нижче 124 балів, але при цьому маєте не менше 170 балів з профільної дисципліни. Зокрема, статус профільних мають творчі випробування, які проводяться Університетом Україна при вступі за напрямами підготовки «Здоров´я людини», «Журналістика», «Дизайн».
 2. Маючи два сертифікати з балом вище 124-х, можна подати документи до Центральноукраїнського юридичного коледжу Університету «Україна». Отримавши диплом «молодшого спеціаліста», Ви продовжите навчання за спорідненим напрямом підготовки бакалавра з третього курсу. Таким чином, не тільки не витратите більше часу та коштів на навчання, а й зможете раніше розпочати працювати за фахом.

5. Що таке творчий конкурс?

Творчий конкурс – це форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібності вступника до творчої діяльності. Його проходять абітурієнти, які вступають на напрями підготовки: «Дизайн» (творчий конкурс – рисунок, живопис, композиція); «Здоров’я людини» (творчий конкурс – теоретичне питання, практична задача, аналітична оцінка ситуації); «Журналістика» (творчий конкурс – есе, інтерв’ю, творчий доробок).

 6. Чи потрібно подавати оригінали документів до відбіркової комісії відразу?

 • Якщо Ви вступаєте до декількох ВНЗ, маєте право подавати до Приймальної комісії не оригінали, а копії документа про освіту та сертифікатів ЗНО. Проте показати оригінали необхідно, а працівник Приймальної комісії Ваші копії засвідчить.
 • На початку серпня, коли будуть оприлюднені списки рекомендованих, потрібно подати оригінали документів.
 • Беручи до уваги, що деякі ВНЗ навмисно утруднюють повернення абітурієнтам їхніх документів, краще тримати оригінали вдома, а в серпні подавати відразу до того навчального закладу, де вирішили навчатися остаточно.

7. Коли і як можна дізнатися про результати вступу?

 • Свій поточний рейтинг у ВНЗ можна відслідковувати через мережу Інтернет в системі «Конкурс».
 • Списки абітурієнтів за напрямами, які Ви обрали, можуть бути досить великі. Але пам’ятайте, що переважна більшість абітурієнтів подавали документи до кількох ВНЗ та на кілька напрямів у кожному, тому в серпні ситуація може радикально змінитися.
 • Першого серпня Приймальна комісія оприлюднює рейтингові списки абітурієнтів із усіх напрямів підготовки (на офіційному сайті Університету та інформаційних дошках).
 • Рекомендація до зарахування відбувається у три хвилі: перша – 1 серпня, друга – 5 серпня, третя – 8 серпня.
 • Не панікуйте, якщо 1 серпня не побачили свого прізвища у списку рекомендованих. Близько половини з цього списку можуть піти. Разом із тим, враховуйте реальні можливості просування за рейтинговим списком. Орієнтиром у розрахунку буде кількість ліцензованих місць, які має навчальний заклад із напряму підготовки.
 • Рекомендовані до зарахування подають оригінали документів та укладають договори про надання освітніх послуг. На місця тих, хто не подає оригінали, у наступній хвилі будуть рекомендовані наступні у рейтингу.
 • Якщо Вас рекомендували у першій хвилі туди, куди Ви і мріяли, заберіть свої заяви з інших ВНЗ, не заважайте вибороти свій шанс колишнім суперникам із нижчими рейтингами.

 Бажаємо Вам вдалої вступної кампанії!

       Обравши для вступу Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна», Ви маєте можливість стати студентами навчального закладу IV рівня акредитації, здобувати фах, який є конкурентним на ринку праці, навчатися у кращих вітчизняних та зарубіжних науковців (за програмами обміну та отримання подвійних дипломів), мати цікаве студентське дозвілля. Студенти Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» забезпечені гідними сучасними умовами навчання, мають можливість навчатися на військовій кафедрі.
Расположение на карте

Популярные ВУЗы